Nieuws

De Driespan en de Warmste Week

driespanlogo

Zopas mochten we in De Driespan, Zevekote symbolisch de cheque ontvangen die we via de Warmste Week zullen bekomen.

Het oudercomite had een praline-verkoop opgezet die de mooie som van 744 euro opbracht.

Dank je wel hiervoor!

Dank aan VBS Gravenbos

Wij danken van harte de leerlingen, leerkrachten en directie voor hun adventsactie.

Ze verzamelden heel wat verzorgingsproducten ten voordele van onze organisatie. We mochten dit tijdens een sfeervolle Kerstbezinning op 21 december in ontvangst nemen.

Warm aanbevolen

Arcade en De Warmste Week

De Warmste Week: homepagina

 

Uw acties voor onze organisatie worden met dank aanvaard.

https://dewarmsteweek.

stubru.be/goededoelen

Dankbaar voor de steun

Dank zij de VZW Kindergeluk konden we 2 nieuwe salons aankopen voor onze afdelingen Indigo en Jade. Van harte dank.

    

Leffingestraat 289, Oostende    

Onze contextbegeleiding (zonder verblijf) is een laagdrempelige, intensieve, integrale, pedagogische gezinsbegeleiding aan huis. Deze vorm van begeleiding is zinvol bij het werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen met een veelheid aan problemen. Op vraag van het gezin wordt er gewerkt aan alle problemen die een weerslag hebben op het gezinsfunctioneren. Er is geen beperking in de tijd, en deze begeleiding kan steeds verlengd worden, indien nodig.